Dystert


MI-varning 27-28 jan

De sagolikt vackra vintervyerna är ett minne blott. Enda fördelen med det här vädret är att ved­åtgång och värmebehov har minskat betydligt.