Mitt liv

När jag letade efter nåt helt annat i dag, dök den här dikten upp bland mina anteckningar i OneNote:

Mitt liv är mitt och ingen ska ta det ifrån mig!
Vad jag har vill jag ge av fri vilja när mitt hjärta är redo och stunden är inne.
Ingen har någon rätt till mig. Ingen enda!
Ingen känner min väg.
Inte heller jag känner den men den blir synlig för mig medan jag vandrar.

Bara den kan jag leva nära som bejakar att jag drar mig undan, som hejdar sig vid mina gränser och inte hotas av min tystnad.
Den som hävdar sin rätt till mig dödar min glädje, kväver min kärlek, tar mitt liv.
Från den människan går jag bort även om hon skulle vara min mor, min man, mitt barn.

Förf: Margareta Melin

Vrede

 

Dahlia

Den som ser vreden som rättfärdigad på något sätt eller under någon omständighet, förkunnar att friden är meningslös och måste tro att den inte kan existera.

Källa: M.20.3.4

Förutsättningar för fred

Dalai Lama

“Peace can only last where human rights are respected, where the people are fed, and where individuals and nations are free. True peace with oneself and with the world around us can only be achieved through the development of mental peace.”

Dalai Lama

Avsaknad

Fontän

There is no force of hate. Hate is simply the absence of love, just as darkness is the absence of light. Poverty is the absence of abundance, sickness is the absence of health and sadness is the absence of joy.

All negativity is simply the absence of something positive. This is very, very good to know.

Ur The Secret, Daily Teachings

Egen översättning:
Det finns ingen kraft som heter hat. Hat är helt enkelt avsaknad av kärlek, precis som mörker är av­sak­nad av ljus. Fattigdom är avsaknad av överflöd, sjukdom är avsaknad av hälsa och nedstämdhet är avsaknad av glädje.

All negativitet är helt enkelt avsaknad av något positivt. Det är mycket, mycket bra att veta.

Livet inför döden

Inför döden

Under dödsprocessen minskar den döendes energi, kroppen blir svagare och själen växer.

Den fysiska energin försvinner inte, den överflyttas på den och dem som är nära.

När själen nått sin höjdpunkt, när tiden är inne, kommer döden.

Utdrag ur Liv nära död/Christel Pakarinen