Vrede


 

Dahlia

Den som ser vreden som rättfärdigad på något sätt eller under någon omständighet, förkunnar att friden är meningslös och måste tro att den inte kan existera.

Källa: M.20.3.4