Jämtländsk konversation

Datt’n?

Ha du sitt’n? En stutt’n ein.

Han datt.

… Hörst datt’n?

Han datt ditt’n.

… Datt’n dittn?

Ja, dittn datt’n.

Va’n stutt?

Huskut stutt.

Hörst satt’n innan han datt dittn?

Han satt i mittn innan han datt dittn.

Han va i hattn.

Han ma hattn i mittn datt dittn.

Han stöpple å datt sa han tappe hattn å datt dittn.

Satt’n i mittn ma hattn?

Ha du sitt’n uttan hatt hörst han än satt?

Nä, han tog n’hutt å ma huttn ti kröppen vört’n i hattn å stöpple sa han tappe hattn å datt dittn.

Han va sa stutt att huttn tog på direktn sa han stöpple å datt dittn.

Men han satt ju! Hörre kunnen dätte mens han satt?

Han tog n’hutt mens han satt. Han satt i sä huttn lite för fort sa han datt.

Han hadde itna stö ti ryggen.

Hattn for ta å datt i backen sa han bröut nacken.

E’n dö?

Han starve.

De va stutt