Ur det förgångna


Mosters diplom

Idag avslutade jag mitt s k sigillförvar hos banken. Bland många andra gamla dokument hittade jag diplomet som fostermor/moster fick efter kriget som tack för sina insatser.

Efter hennes död (1999) fanns det kvar i huset och eftersom det hade funnits så länge ville jag fort­sätta spara det. Nu är det digitaliserat och lever vidare tills internet släcks ner.