Framtidsscenario?

För att vi ska kunna äta fisk måste den odlas i tankar på land.
Förutom att haven är utfiskade, är de nu så syrefattiga och övergödda att ingen fisk kan leva där längre.

Säden till vårt dagliga bröd och övriga nyttoväxter kommer från växthus byggda under jord.
Alla jordbruksprodukter måste odlas i speciella växt­hus eftersom jorden inte längre kan brukas.

Alla köttprodukter framställs på konstgjord väg.
Vår boskap existerar inte längre på grund av sjukdom och brist på föda.

Sötvatten framställs på konstgjord väg.
Vi har förbrukat jordens sötvatten och regnet är bemängt med gifter.

Om vi vill se levande vilda djur måste vi besöka de få djurparker som har kunnat anläggas under jord.
På grund av förgiftad jord och växtlighet har jordens vilda djur gått under.

Ifall vi vill vistas utomhus krävs gasmask och skyddsutrustning, våra samhällen är hermetiskt tillslutna och byggda under jord.
På grund av skogsavverkning och miljöfarliga utsläpp är ozon‑ och kol­dioxid­halten i at­mos­fären så hög att vi inte längre kan andas utan hjälpmedel.

Ingen minns längre ljudet av trädens sus eller hur blommor doftar.

Det enda som finns ovan jord är delvis fungerande industrikomplex och kärnkraftverk.

Är det verkligen så här vi vill ha det i framtiden?
Stenöken