Tilläggsisolering


Tilläggsisolering

Dasset har temporär tilläggsisolering på utsidan. 🙂