Härdsmälta

Härdsmälta

På grund av en programkrasch har dagens inlägg och alla andra efter den 1.1.2015 försvunnit på min dator… Och eftersom filen har samma namn under en hel månad, innebär det att också backup-kopiorna är förstörda. Den automatiskt sparade kopian lyckades jag i hastigheten också schabbla bort. 😦