Bells teorem

John S BellJohn S Bells (1928-1990) teorem ledde fram till de experiment som en gång för alla bevisade den kvantfysiska principen om ickelokalitet:

Bells teorem är väldigt tekniskt men på vanligt språk innebär det följande: Det finns inga isolerade system. Varenda partikel i uni­ver­sum befinner sig i ’ögonblicklig’ kommunikation (bortom ljusets hastighet) med alla andra partiklar. Hela systemet, även de delar som befinner sig på galaxers avstånd från varandra, fungerar som ett enda enhetligt system.

Citat från boken E2 av Pam Grout