Beslut

Kfg-möte 17 nov

Igår närvar jag vid mitt livs första – och antagligen enda – kommunfullmäktigemöte. På agendan stod bland annat beslut om Dalsbruks bäddavdelnings fortsatta öde. Efter att ha lyssnat och noterat i två timmar gav jag upp. Det var matdags för Mia. 🙂

Bland annat noterade jag att en enda mansperson var klädd i kostym och slips, att ordförandens röst hördes dåligt och att kommundirektören visade ”myrornas krig” (en tabell med siffror som var oläsliga trots datorprojektorn). Och så förekom en del språk­gro­dor.

Årsverk är för mig mer känt som manår, men ordet är godkänt i SAOL. Däremot finns inget ord som heter närståendevårdare. ”Presidenten närstående källor…” är enda sammanhanget jag har sett och hört ordet närstående användas i. Anhörigvårdare är det korrekta svenska ordet enligt SAOL.

Beslutet och processen dit framgår av dagens ÅU. Inte mycket att tillägga. På grund av SFPs majoritet godkändes den i mitt tycke brist­fälliga behovsutredningen och fastighetsplanen för omsorgsavdelningen. Däremot var SFPs förslag att tillsätta en styrgrupp för fortsatt hantering bra. Det hinner onekligen hända en hel del före 2019.