Hur gick det?


2004 fick jag syn på de s k millenniemålen i nåt sammanhang. Ambitionen var att åtgärda åtta konkreta punkter till 2015 (se bilden).

Världens chans

Målen var högt ställda och har inte uppfyllts, men arbetet fortsätter. På sajten http://www.millenniemalen.nu/malen-2/ kan du se hur långt man har nått och hur arbetet fortskrider. Målen är alltså inte glömda.