Intressanta nyheter


I veckan har jag läst en del intressanta nyheter. Till dom äldsta nyheterna hör ett 146.000 år gammalt kranium som grävts fram i Kina och som man tror tillhör en ny människoras. Det skulle innebära att neandertalmänniskan inte längre är vår närmaste släkting. Nyheten hittade jag hos illvet.se, där du kan läsa mer om fyndet om du är intresserad.

En annan intressant artikel läste jag i Newsweek. Man har kommit fram till varför Machu Picchu byggdes på den plats det ligger och hur byggmaterialet kunde hanteras så precist. Anledningen till placeringen anses vara att platsen ligger ovanför en tektonisk spricka och att byggmaterialet består av material som bildats till följd av förkastning.

Lite nyare nyheter hittade jag i Good News Network. En ny metod för att återvinna plast på 20 minuter i rumstemperatur så att den kan återvinnas flera gånger. Nuvarande återvinningsmetod är långsam och gör materialet skörare för varje återvinningsprocess.

Samma källa rapporterar om en ny form av cancerbehandling som på sex dagar tar kål på tumörer i äggstockar, tjock- och ändtarm.

Några dåliga nyheter vill jag inte rapportera om. Det finns det så många andra som gör.