Mask

Du har väl mask? Ett av dom populäraste orden i Finland just nu är ordet mask. Man ser ofta uppmaningen ”Använd mask” på anslag till dörrar till offentliga platser.

Om man ska ut och fiska är den fullt begriplig, likaså om man ska på maske­rad. Uppmaningen har inget med tips till rånare eller terrorister att göra.

Att en del människor tar på sig en (osynlig) mask när de känner sig obekväma, alternativt inte vågar eller vill visa sitt rätta jag känner vi också till. Många anlägger också en mask för att vårda sitt utseende.

Både djur och människor kan få mask, men de senaste åren är mask något vi associerar till ett vid det här laget välbekant virus. Med mask avses alltså mun‑ och nässkydd  i olika varianter. För sjukvårdspersonal gäller andningsskydd.

I pluralis blir mask lättare att särskilja. Maskar agnar man med eller medicinerar mot. Masker täcker en del av eller hela ansiktet.

På grund av maskerna är det tidvis svårt att känna igen vänner och bekanta. Och om man som jag är ”glasögonorm” blir sikten i stort sett noll när jag maskförsedd kommer in i en varm lokal.

Nyttan med mask har debatterats en hel del, men klart är att man inte smittar sin omgivning lika lätt om man har mask. I viss mån förhindrar masken också att man blir smittad. Men viruset är som bekant luft­buret och kan överleva länge på ytor av olika slag.

Av allt att döma får vi stå ut med mask ett bra tag till med tanke på mutationer och smittvågor. Det sägs att barn som är födda under pandemin blir skrämda av människor utan mask eftersom de är vana att se oss med en.

Troligen kommer mask att förknippas med smittskydd länge till i stället för med trevliga tillställningar som maskerader. 😥