Inställt

På grund av smittorisken borde det här inlägget också vara inställt förstår jag, så du läser det på egen risk. 😉

Aldrig tidigare under mitt relativt långa liv har jag upplevt sån skräck/hysteri/oro för ett virus! Det märks sannerligen att vi lever i en global och framför allt medial värld. Alla medier har ständiga nyheter om antal smittade och bekräftade fall, både nationellt och internationellt.

Myndigheterna i Finland har sent omsider bestämt sig för att hoppa på tåget – enligt rekom­men­da­tio­nerna ska vi helst hålla oss hemma. I vår del av landet finns ett fåtal bekräftade fall av smitta än så länge, men här på ön ställer man nu in evenemang på löpande band, såväl privata som offentliga.

Det är för all del fullt förståeligt. Ingen arrangör vill väl ta risken att bli omtalad som smittospridare och i värsta fall orsak till dödsfall?

Att en vanlig influensa har högre dödlighet än den från COVID-19 (Corona) verkar inte lugna folk. Man hamstrar mat och förnödenheter, däribland toapapper(!) av nån konstig anledning. Hem­leve­ran­serna av mat har ökat så mycket att butikerna inte hinner med läste jag nånstans.

En sökning på ordet corona på Google ger ”Ungefär 4 290 000 000 resultat (0,45 sekunder)”. Det säger ju en del om informationsflödet. Det finns också ett flertal smittkartor som uppdateras kontinuerligt. Krigshärdar, svält och andra gräsliga nyheter har kommit i skymundan.

Så tillbaka till det där med toapapper. På FB florerar en bild lånad från Twitter där en individ har barri­ka­de­rat sig bakom murar av topapper för att undgå smitta. Husse läste nyss upp en orsak till att man hamstrar. Fritt översatt: En del låter bli att handhälsa på grund av Corona-viruset. Jag låter bli att handhälsa på grund av att alla är utan toapapper. 😀

President Trump har också vidtagit försiktighetsåtgärder. Inresande från Schengen-länderna hindras numera från att besöka USA. Hela Italien är satt i karantän och man överväger eller har redan infört undan­tags­tillstånd i flera länder, bl a Tjeckien.

Jag förstår mycket väl att man känner sig orolig om man tillhör någon av riskgrupperna, men oron dämpas ingalunda av att jämt och ständigt läsa om ökande antal fall. Tvärtom! ☹