Om kunskap


Nattljus

Att studera är onödigt om man vill skaffa sig kunskap; det är snarare ett hinder. Allt man tror sig veta är fåfängligt. I själva verket känner man bara till sina egna idéer, men orsakerna till dem kommer vi aldrig åt. När vi försöker få grepp om dem är det än en gång bara våra idéer om orsakerna till våra idéer som vi uppfattar.

Sakyong gomchen (ur ”Bland mystiker och magiker i Tibet”)