Där satt den!

Nya skorstenen

Yess, där satt den! Ett tag efter kaffetid idag var den nya skorstenen på plats. Ett sant nöje att se en noggrann och effektiv yrkesman i arbete. Om tre veckor kan vi provelda sa han.

Nu återstår plåtinklädning, montering av snöstopp och ”hatt” på skorstenen. Enligt planerna ska det arbetet utföras nästa vecka. Efter det kan jag (nästan) påstå att skorstenen är det värdefullaste på Udden. 😀