Avsaknad

Fontän

There is no force of hate. Hate is simply the absence of love, just as darkness is the absence of light. Poverty is the absence of abundance, sickness is the absence of health and sadness is the absence of joy.

All negativity is simply the absence of something positive. This is very, very good to know.

Ur The Secret, Daily Teachings

Egen översättning:
Det finns ingen kraft som heter hat. Hat är helt enkelt avsaknad av kärlek, precis som mörker är av­sak­nad av ljus. Fattigdom är avsaknad av överflöd, sjukdom är avsaknad av hälsa och nedstämdhet är avsaknad av glädje.

All negativitet är helt enkelt avsaknad av något positivt. Det är mycket, mycket bra att veta.