Livet inför döden

Inför döden

Under dödsprocessen minskar den döendes energi, kroppen blir svagare och själen växer.

Den fysiska energin försvinner inte, den överflyttas på den och dem som är nära.

När själen nått sin höjdpunkt, när tiden är inne, kommer döden.

Utdrag ur Liv nära död/Christel Pakarinen