Också en (obekväm) sanning


Jag läser just nu en bok som vänder upp och ner på de flesta begrepp och uppfattningar om vår existens i universum. Det känns befriande att någon tänker nytt och annorlunda. Samtidigt är jag medveten om att varje specialist (och individ) har sin egen sanning.

Mandelbrotfraktal med 8 miljoner talserier skapad på http://juliamap.googlelabs.com/

Jag får vitt skilda beskriv­ningar beroende på om jag frågar en fysiker, kemist, matematiker, filosof eller en religiöst troende. Robert Lanza är en vetenskapsman som propagerar för ett biologiskt synsätt, vilket i sig är lite ovanligt. Han hävdar till skillnad från de flesta andra att liv är en förutsättning för universums existens och att det utan iakttagare inte finns någon verklighet.

Boken har titeln Biocentrism med undertitel How Life and Consciousness are the Keys to Understanding the True Nature of the Universe och är skriven 2009 av Robert Lanza tillsammans med Bob Berman.

På Wikipedia hittar jag två definitioner på begreppet biocentrism, där den ena avser kosmologisk teori och beskriver Lanzas teori. Wikipedia-artikeln tar också upp kritik och invändningar. En annan invändning hittar jag på den indiska sajten nirmukta.com. Kritiken är minst sagt hård. Bland annat beskylls dr Lanza för bristande tillit till/insikter i matematik: ”Much of Lanza’s idealism arises from a distrust/incomprehension of mathematics.

Att framkasta teorier som strider mot eller ifrågasätter vedertagna synsätt är aldrig populärt. Det är just därför boken är intressant. Mycket av det Lanza skriver instämmer jag helhjärtat i eftersom det överensstämmer med mina sanningar, men det finns också en del som jag måste fundera vidare på.

En tredjedel av boken återstår att läsa. Sista kapitlet har rubriken Where do we go from here? När jag har läst det kanske jag har hunnit bildat mig en uppfattning som jag kan utveckla och argumentera för.

Oavsett vilket slutintryck  jag får av boken, är jag övertygad om att mitt favoritcitat fortfarande gäller: ”Den enda sanningen är att det inte finns någon sanning”.

2 tankar om “Också en (obekväm) sanning

Kommentarer är stängda.