4.2 – Oplanerat

Jag har inte gjort det jag hade planerat, men har ändå fått en hel del gjort. Mia har glupande aptit.

Billig livförsäkring
I somras ersatte jag en hel del sand som fyllde groparna efter grävmaskinens framfart hösten 2008 med jord för att slippa se kala fläckar i gräsmattan. Sanden tog jag förstås rätt på, öste över i plast­säckar och ställde in i uthuset. Idag kom sanden väl till pass.

Efter att ha tagit mig fram och tillbaka till postlådan insåg jag att jag eller eventuella besökare riske­rade halka och slå sig fördärvade på stigen ner till huset. Efter gårdagens regn var stigen såphal på sina ställen. Min gamla enliters plastkanna fick tjänstgöra som sandlåda i brist på annat. Två liter sand gick det åt.

Jag hade lika gärna kunnat låta bli. Ett par timmar senare fick vi ett nytt lager blötsnö som antagligen fryser fast i natt.

Fortsatt hål i väggen
Igår var jag på kundbesök som omväxling och hade varken tid eller lust att fullfölja ventila­tions­pro­jektet när jag kom hem. Det skulle åtgärdas idag hade jag tänkt.

Jag kom faktiskt så långt att jag täckte över prylarna som står intill väggen. När jag sätter i gång med att slå bort brädlappen vet jag att det kommer att dråsa ner sågspån från mellantaket på grund av glipan mellan väggen och taklisten. Det gör det nämligen redan nu utan att jag ens rör vid väggen. Det är charmen med gamla hus.

Innan jag tog fram verktygen gick jag upp på vinden för att leta efter det andra gallret. Där fanns det definitivt inte. Troligen är det i stället ute i boden jag har sett det, men där tog inspirationen slut.

Dagen har i stället ägnats åt firmans administration och marknadsföring, följt av informationssökning med anledning av uppdraget jag fick under gårdagens kundbesök. Det syns alltså inte ett spår av vad jag har uträttat. Otacksamt.

Den enda människa jag har pratat med var en dam som ringde och tiggde pengar till nån insamling och mejlboxen har också varit ganska gles på innehåll. Lugnt och skönt med andra ord. 🙂

Matvrak
Mia är snart värre matvrak än jag. Hon tycks jämt vara hungrig. Eftersom hon nyss är avmaskad kan det inte bero på mask.

Jag kanske ger henne för små portioner? Hon är ju faktiskt fullvuxen inom kort. Sam­tidigt vill jag inte göda henne. Hon är redan nu rätt så rund om magen tycker jag.

Sådan matte, sådan katt. Eller är det tvärtom?