7.4 – Språk- och begreppsförvirring

Att översätta ordagrant kan bli så fel, men riktigt roligt ibland, mindre roligt är det med ­räntor.

RautiaFelaktiga översättningar
Vad är motsatsen till företagskund på svenska? Det är då inte ”personkund” i alla fall! Jag förstår givetvis varför det används – den som har försökt översätta från finska gör det orda­grant: henkilöasiakas. Och alla företag i det här landet tycks ha anammat det felaktiga ordet. Urk. 😦

Om man brydde sig det minsta kunde man väl kolla vilket ord som används av svenska företag? Hos Swedbank i Sverige är jag privatperson, vilket givetvis är korrekta svenska.

En annan ordagrann översättning stötte jag på härom dagen i ett reklamutskick. Fast den blev ju riktigt rolig – klart att man ber för installation (se bilden). 😀 På finska handlade det däremot om att fråga om installation, alternativt begära information om installation.

Räntor
Jag har många och stora luckor i min allmänbildning och ekonomiska facktermer är definitivt inte min specialitet, men nu är jag mer förvirrad än vanligt… När ECB höjer styrräntan förstår jag vad det är frågan om, alltså den ränta som bankerna betalar för sina pengar. Att Finlands bank också har en (nationell) styrränta fattar jag också, men vad är då euribor, repo-, referens- och primeränta?

Om jag har dragit rätt slutsats av mina Google-sökningar är styrränta det begrepp som används av centralbanker och statsbanker, men dom använder också referensränta. Vari består skillnaden?

Våra banker har dessutom egna referensräntor. Min bank tillämpar t ex  Prime + 1,4 %, alltså bankens referensränta till sina kunder + påslag. Så om jag ska betala ränta till min bank som betalar ränta till Finlands bank som i sin tur betalar ränta till Europeiska Centralbanken blir det rätt så många räntor.

Euribor är en daglig referensränta enligt Wikipedia. Men hallå, vad är då skillnaden mellan styr­ränta och euribor? Är euribor och prime samma sak? Finns det alltså en ränta för olika tidsperioder? Dag, månad, år, dekad, sekel, millennium, etc?

Jag blir galen!! Ju mer jag läser och försöker förstå, desto mindre begriper jag. 😦 Kan nån vänlig själ förklara så jag fattar?