Vad göra (när man inte har nåt att göra)?


I brist på sysselsättning kan man fördriva tiden med mer eller mindre meningsfulla aktiviteter. I måndags hade jag träff med väglagets verksamhetsgranskare. Det var förstås meningsfullt och ett trevligt av­brott i den stillsamma vardagen.

Hemvägen gick över isen. Inte värst lyckat eftersom den tunna isskorpan på ytvattnet inte höll att gå på. Men mina Icebugs klarade vätan. 😊

I går fördrev vi eftermiddagen med att stämma av fastighetsnumren i väglagets vägenhetsförteckning mot Lantmäteriets karta med dito. Också menings­fullt i sig, fast det är knappast nån som har intresse av våra an­sträng­ningar.

Dock hittade vi igen en fastighet som inte finns med i väglagets förteckning. När vi senast kollade kartan med fastighetsgränser och ‑nummer upptäckte Husse en som inte var upptagen i förteckningen. Som tur framgick ägarens namn vid väglagets senaste styrelsemöte.

Men den här fastighetsägarens namn är en gåta, åtminstone än så länge. Varken Lantmäteriet eller Skatte­verket lämnar ut såna uppgifter, inte ens till väglag har jag lärt mig, så jag får fråga ”mina gubbar” i väglaget.

I dag tog jag itu med förberedelserna för hembygdsföreningens årsmöte. Ute i god tid kan man med fog påstå – mötet går av stapeln först den 30.3! Nu är i alla fall alla årsmöteshandlingar klara förutom verksamhetsgranskarens berättelse. Första dagarna i mars ska jag överlämna bokslutet för granskning.

Inte ens tidning och post har vi kunnat fördriva tiden med. Tidningen fanns inte i postlådan vare sig i går eller i dag. När jag ringde och klagade i går, fick jag besked om att tidningen skulle komma dagen därpå, dvs i dag, men tji fick vi. Nytt samtal och nytt löfte.

Post har vi inte heller fått dom senaste dagarna. Vi misstänker starkt att det beror på att byvägen är så hal så den är bojkottad.

Jag ringde därför väglagets ordförande och bad honom stöta på vår ”vägmästare” om behovet av sand­ning. Husse (som har fyrhjulsdrift) var i väg till Tallmo en sväng och rapporterade att vägen nu är sandad delvis.

Det går för all del utmärkt att läsa nyheterna digitalt eller slå på radion eller teven, men då prasslar det inte eller doftar trycksvärta. Så mycket post får jag inte nuförtiden så den saknar jag inte lika mycket. I bästa fall får vi både tidning och post i morgon. 😊