En gång hund, alltid hund


I fall det fortfarande är nån som tvivlar på att Husse är en hund… Här är beviset! 😀