Klantigt, Uddmor

”Det är bara två sorters människor som inte kan göra om sitt misstag – jungfrur och fallskärmshoppare.” Eftersom jag inte tillhör någondera kategorin, har jag lyckats göra samma misstag igen.

Förra gången gällde det en post som inte var registrerad på kostnadskontot i hem­bygds­före­ningens bokföring, i dag var det väglagets tur. Två belopp saknades på respektive kostnadskonto. ☹

Och precis som förra gången har styrelsen redan godkänt (det felaktiga) bokslutet. Diffen är bara 18,75 €, men påverkar förstås bokslutet.

Till skillnad från förra gången upptäckte jag felen själv. Varför jag inte tidigare kontrollerade att beloppen var noterade fattar jag inte. Övertro på den egna förmågan?

På fredan ska jag träffa verksamhetsgranskaren, så jag får fråga om han har upptäckt felen. Om inte, får jag erkänna att jag klantat mig. Sen är frågan hur han gör med bokslutet? Kräver ett nytt eller nöjer sig med att göra en notering?

Förskräckligt irriterande är det hur som helst. Men av det här har jag förstås lärt mig att se till att kolla räkenskaperna innan jag upprättar bokslutet.

Några andra klantigheter är jag inte medveten om för närvarande, men man vet aldrig vad som kan dyka upp. 😀